Prosesser        1.- Hardlodding av aluminium i flussbad (Saltbad)2.- Montering3.- Forvarming4.- Lodding5.- Fordeler6.- Etterrensing7.- Kontroll8.- Hvilke aluminiumslegeringer kan loddes?9.- Konstruksjon10.- For spørsmål ta kontakt med                      

 

 

Ut over kjernevirksomheten som er mikrobølge og RF teknologi, kan ARTA tilby følgende kompetanse:

- Våtlakkering
- Kromatering av messing / aluminium
- Hardlodding av aluminium i flussbad
- Bearbeiding og sveising av aluminium / stål / rustfritt
- Lodding av messing (hardlodding, myklodding)
- Maskinering (dreiing,
fresing)
PROSESS
Hardlodding av aluminium i flussbad (Saltbad)
Fjerning av oksydbelegg og andre forurensninger v.h.a. syre/alkalisk beising.

Montering
Detaljene settes sammen og tilsatsmaterialet  påføres i loddesonen. Tilsatsmateriale er tilgjengelig som tråd, folie og pasta. Avhengig av detaljenes form og størrelse, blir detaljene etter sammenmontering holdt sammen v.h.a. kjørning, heftsveising eller jigg.

Forvarming
Forvarmingen skjer i en ovn som holder ca. 550 grader. Hensikten med dette er å fjerne fuktighet og å unngå temperatursjokk når detaljene senkes ned i flussbadet.

Lodding
Etter forvarmingen overføres arbeidsstykkene raskest mulig til flussbadet. Dette inneholder et flytende spesialsalt som tjener som flussmiddel og sørger for loddevarmen. Temperaturen i badet holdes på 595 grader +/- 1 grad, dvs. like under smeltepunktet for aluminium og like over smeltepunkter for tilsatsmaterialet. Loddetiden er normalt 1,5 - 2 minutter avhengig av arbeidsstykkens størrelse og antall. Badet har et innvendig volum på (76 x 76 x 76)cm3 som normalt begrenser dimensjonene på detaljene.

Etterrensing
Etter loddingen blir arbeidsstykkene hengende for avrenning av saltrester og nedkjøling til ca. 100 grader, før de gjennomgår en omfattende renseprosess for å fjerne alle spor av saltrester.

Kontroll
Dimmensjonskontroll  evt. trykkontroll.

Hvilke aluminiumslegeringer kan loddes?
Basismaterialets evne til å legere seg med tilsatsmaterialet avgjør LODDBARHETEN.

Materialer som ikke kan legere seg med hverandre er IKKE loddbare.

Men legeringsevnen må heller ikke være for god, slik at det dannes legeringer med dårlige egenskaper (harde, sprøe osv.).

Loddbare basismaterialer av aluminium MÅ IKKE inneholde mer enn:
 

- 2 % Mn for AlMn - Legeringer.
- 2 % Mg for AlMg - Legeringer.
- 2 % Si   for AlSi  - Legeringer.

Sjøvannsbestandig aluminium AlMg 2,5 inneholder 2,5 % Mg og lar seg vanskelig lodde. De mest brukte legeringen er:

Ikke herdbare  AA: 1050 / 1100 / 1200 / 3003 / 5005
Herdbare          AA: 6061 / 6063 / 6351 / 6951 / 6082
Støp                   AA: 40E / D712.0 / A356.0

Konstruksjon
En vellykket lodding starter med konstruksjonen, ha dette i tankene når delene utformes.

Spaltebredde bør ligge mellom 0,05 - 0,15mm. Smal spalte gir bedre kapillarvirkning og styrke, enn en bred spalte.

Ved denne bredden bør ikke spaltelengden være over 6,5mm. Større lengde krever økt bredde som gir mindre styrke / mm2.

Komplekse sammenstillinger kan føres ned i badet maks. 3 ganger.

Ved ren strekkbelastning har loddingen omtrent samme styrke som basismaterialet i glødd tilstand.

Ved ren skjærbelastning er styrken 2/3 av strekkstyrken. For å kompesser for dette kan en øke loddearealet.

Rett etter lodding er både tilsats- og basismaterialet mykglødd. Etter 5 døgn er sammenstillingen tilbake til T4 (innherdet og kaldutherdet) for herdbare legeringer.


For spørsmål ta kontakt med: 

Hans Hartviksen   hans@arta.no

ARTA kan bistå med råd om konstruksjonsløsninger som er egnet for sammenstilling v.h.a. flussbadlodding.          


Go to the top
                              

 

  
Flussbadlodding
Flussbadlodding er en hardloddingspross av aluminium som foregår ved 595 grader.


Montering før lodding

  
Lodding

Kromateringslinjen


Ferdig ”feed” 
Fordeler
Jevn oppvarming av hele arbeidstykket (ingen spenninger som ved sveising).

Ingen gjennombrenning eller smelting av basismateriale.

Stor styrke.

Høy presisjon , innenfor 0,05mm på sammenstilling.

Ingen etterbearbeiding (anbefales ikke) p.g.a. høy presisjon.

Pent utsende - små hulkiler.

Tillater store variasjoner i godstykkelsene.

Kort loddetid.

Mange loddinger på en gang.

Konkurransedyktig pris.

Erfaring fra 1988 på denne prosesse. Referanse på forespørsel.

Vektreduksjon ved bruk av aluminium som alternativ til eks. stål / messing.

ARTA utfører 3 verdig kromatering iflg. R.O.H.S. direktivet, etter lodding.

Konstruksjon
En vellykket lodding starter med konstruksjonen, ha dette i tankene når delene utformes.

Spaltebredde bør ligge mellom 0,05 - 0,15mm. Smal spalte gir bedre kapillarvirkning og styrke, enn en bred spalte.

Ved denne bredden bør ikke spaltelengden være over 6,5mm. Større lengde krever økt bredde som gir mindre styrke / mm2.

Komplekse sammenstillinger kan føres ned i badet maks. 3 ganger.

Ved ren strekkbelastning har loddingen omtrent samme styrke som basismaterialet i glødd tilstand.

Ved ren skjærbelastning er styrken 2/3 av strekkstyrken. For å kompasser for dette kan en øke loddearealet.

Rett etter lodding er både tilsats- og basismaterialet mykglødd. Etter 5 døgn er sammenstillingen tilbake til T4 (innherdet og kaldutherdet) for herdbare legeringer.


For spørsmål ta kontakt med: 

Hans Hartviksen   hans@arta.no

Haakon Zakariassen   hz@arta.no

ARTA kan bistå med råd om konstruksjonsløsninger som er egnet for sammenstilling v.h.a. flussbadlodding.